Arrow down Search Shopping cart Link arrow right facebook linkedin facebook messenger mail minus plus Information Location Calendar Home Ticket

Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for:
Billetsalg.dk ApS

Tlf: 71 99 31 22
Email: info@billetsalg.dk
CVR: 10147751

Herefter benævnt Billetsalg.dk ApS
§ 1. GENERELT
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Billetsalg.dk ApS formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.
§ 2. BETALING
Der kan betales med Dankort, Visa/Dankort og MobilePay, hvis der er tilknyttet et dankort, eller Visa/Dankort til MobilePay kontoen.

De fleste events tilbyder ligeledes mulighed for betaling via bankoverførsel, faktura eller EAN faktura samt betaling via Viabill og PayPal.
Ved enkelte events kan der også betales med Visa, MasterCard, Maestro, VisaElectron, JCB samt American Express.
Dette vil stå nærmere beskrevet på betalings siden.


Ved onlinebetaling og Viabill vil din betaling hæves fra dit betalingskort når billetten er afsendt.
Ved betaling via bankoverførsel, faktura eller EAN betaling og PayPal vil billetter først blive afsendt når betalingen fremgår på Billetsalg.dks konto.


§ 2.1 Billetgebyr, Adm. omkostning, MobilePay og Tillægsydelser
Billetgebyret, styres af eventudbyderen og dækker følgende:
- Support og kundeservice i forbindelse med salget af billetter.
- Udgifter i forbindelse med afvikling af arrangementet.

Adm. omkostninger dækker følgende:
- Udvikling og vedligeholdelse af Billetsalg.dk.
- Driftsomkostninger i forbindelse med hjemmesiden.
- Support og kundeservice der omhandler andet end salget af billetter.
- Overvågning af mulig svindel

MobilePay omkostningen
- dækker omkostning til brug af MobilePay

Tillægsydelser
- dækker omkostning til SMS, forsikring samt håndtering

Bankoverførsel, faktura og EAN betaling
- dækker omkostning til tjek af betalinger, frigivelse af billetter samt udarbejdelse af og håndtering af fakturaer.

Viabill og PayPal
- dækker omkostninger til deres services samt håndteringen fra Billetsalg.dks side.

TRYG:
Afbestillingsforsikringen tilbydes i samarbejde med Tryg. Vilkår og betingelser gælder.
Sådan fungerer afbestillingsforsikring
Produktinformation (IPID)
Vilkår og betingelser for Tryg

Refundering af billetter
Billetsalg.dk ApS formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør. Når du opretter din konto hos Billetsalg.dk, og når du køber billetter via billetsalg.dk, accepter du at Billetsalg.dk kun er mellemmand som giver dine penge videre til arrangøren uden unødigt ophold, derfor anses den ansvarlige arrangør som sælger i henhold til gældende lovgivning.

I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg, konkurrencer, videresalg eller lignende med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil. Videresalg af billetter til mere end pålydende pris + gebyr er ulovligt i Danmark, med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil.
Tillæg, billetgebyr, adm. omkostning samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke af Billetsalg.dk ApS.

En refundering af billetter, som er aftalt med arrangørerne, vil have en omkostning på 25 kr. pr. billet, der refunderes. I tilfælde af aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Arrangøren forbeholder sig ret til at erstatte billetten med tilsvarende arrangement. Billetsalg.dk ApS har intet ansvar over for eventuelle aflysninger, konkurs eller lignende. Billetkøberen skal i forbind Ændringer i repertoire, delvis gennemførelse af et arrangement sidestilles ikke med en aflysning, hvorfor pengene herfor som udgangspunkt ikke refunderes.

§ 3. LEVERING OG FORSINKELSE
Levering sker via direkte download samt elektronisk post i form af en PDF-fil (PrintSelv) straks efter betaling. Pengene hæves på dit betalingskort når billetten afsendes.

I tilfælde af bortkomst kan erstatningsbilletter fremsendes, hvorved de oprindelige billetter automatisk annuleres.
§ 4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Du accepterer som kunde at Billetsalg.dk ApS opbevarer de af dig afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb.

Billetsalg.dk ApS overdrager informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til den arrangør der afholder det pågældende arrangement du som kunde har købt billet til.

Dette sker med henblik på at arrangøren kan yde den optimale kundeservice, f.eks. i tilfælde af aflysninger.

Billetsalg.dk ApS videregiver ikke oplysningerne til andre end arrangøren af det pågældende arrangement.

§ 4.1 DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN OG DATABESKYTTELSESLOVEN
I forbindelse med din oprettelse af en konto hos Billetsalg.dk, angiver du kun almindelige persondata så som:
navn
adresse, postnr. – by - land
e-mail
telefonnummer
fødselsår
køn

Ved køb af billetter til enkelte events bede vi dig om oplysninger yderligere oplysninger så som:
kørekort nummer
nummerplade
T-shirt størrelser
klassetrin

Vi opbevarer kun de personoplysninger, som du selv har indtastet i vores system.

Det er kun Billetsalg.dk ApS og Eventudbyderen, der har adgang til dine data.

Vi beder kun om de oplysninger som er nødvendige for, at vi kan oprette dig som bruger på billetsalg.dk og lave den ønskede billet.

Vi opbevarer dine indtastede data, hos egne servere hos ekstern certificeret hostnings udbyder som vi har indgået databehandleraftale med. Du kan via din konto hos billetsalg.dk, når som helst, se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne på dig og du vil kunne se de billetter du har købt. Ønsker du din konto slettet hos billetsalg.dk, vil vi sørge for at dine oplysninger hos os bliver slettet hos billetsalg.dk. Vi sletter din konto med det samme du beder om dette men de af dig indtastede oplysninger og købte billetter opbevarer vi i op til 5 år efter din sidste købte billet, dette gøres for at tilfredsstille myndigheder og eventudbydere så vi kan fremvise dokumentation for afregninger eller købsstatistik på forlangende fra myndigheder eller eventudbydere, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

Eventudbyderen som du køber billet til, vil ligeledes have rettighed til dine data, disse eventudbydere har dog alle accepteret en databehandleraftale / Dataansvarligaftale, hvor de har accepteret at de kun må benytte dine data i forbindelse med deres events.

Databehandlingen i forbindelse med betalingen af dine billetter, foregår ligeledes af certificeret 3. part hvor du separat godkender dine data hos dem i forbindelse med din betaling.

Hvis du ønsker at klage, vil vi meget gerne høre fra dig først, skriv gerne til os via vores kontakt formular, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.


§ 4.2 Nyhedsbreve og SMS
Ved køb af billetter accepterer at du kan modtage SMS eller mail der vedrører det event som du har købt billet til.
I forbindelse med dit køb af billetter angiver du om du ønsker nyhedsbreve fra billetsalg.dk og/eller billetsalg.dks eventudbyder. Hvis du har afkrydset ”ja tak” til nyhedsbrev, har du accepteret at du løbende vil modtage mails fra Billetsalg.dk som vil indeholde besked om andre events og gode tilbud. Du kan til enhver tid framelde eller tilmelde dig nyhedsbrev under din brugerprofil på Billetsalg.dk

§ 5. ANSVARSBEGRÆNSNING
Kontroller venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.
Billetsalg ApS er alene formidler af billetsalg og påtager sig intet ansvar over for billetkøberne for arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer eller for eventuelle reklamationer fra billetkøber over kvaliteten af arrangementet eller andre forhold vedrørende arrangementet, herunder aflysning.

Såfremt arrangøren ikke gennemfører arrangementet, er arrangøren, arrangørens konkursbo eller den eller de som arrangøren måtte have transporteret rettighederne til, de 100% ansvarlige for det/de aflyste/ikke gennemførte arrangementer og Billetsalg ApS refunderer ikke hverken købesummen eller billet- og administrations omkostning til billetkøberen.
Billetkøberen kan ikke rejse krav overfor Billetsalg ApS om betaling af noget beløb i anledning af ikke gennemførte arrangementer.

Facebook bruger (Fortrolighedspolitik og Sletning af brugerdata)

- Fortrolighedspolitik
Kunde, der bruger facebook til at logge ind på billetsalg.dk, vi får kun adgang til navn og e-mail data fra facebook og disse datoer bruges til at oprette konto på billetsalg.dk.
Formålet med at gemme navn og e-mail data i vores system til at sende pdf billet til kunden, efter at kunden har købt billet til enhver begivenhed fra billetsalg.dk

- Sletning af brugerdata
Hvis kunden ønsker, at deres konto skal slettes på billetsalg.dk, logger de let ind og sletter deres konto. vi vil sikre, at dine oplysninger hos os slettes på billetsalg.dk. Vi sletter din konto, så snart kunden anmoder om det, så vi fjerner navn og e-mail fra vores system, som vi får fra facebook på tidspunktet for oprettelse af konto på billetsalg.dk.

Trin for bruger til at slette deres konto/data fra billetsalg.dk

- Trin 1: Log ind på deres konto ved hjælp af deres loginoplysninger ved hjælp af nedenstående link.

https://www.billetsalg.dk/Log/ind- Trin 2: Når brugeren har logget ind på sin konto, skal du vælge undermenuen "Ret brugerprofil" undermenu (under menuen "minprofil")


- Trin 3: På siden "Ret brugerprofil" viser den brugerdata og også i højre side viser den en knap med rød farve som "Slet min konto". Når brugeren klikker på denne knap, viser den popup som nedenfor- Trin 4: På poppeboksen anmoder den brugeren om at bekræfte det ved at krydse afkrydsningsfeltet med teksten "Ja tak, jeg bekæfter at jeg nu sletter alt under denne kunde." og klik derefter på knappen "Slet". Når brugeren klikker på "Slet" -knappen, så sletter vi alle brugerens data fra systemet, bruger logger også ud fra billetsalg.dk.

§ 6. OVERFØRSEL AF BILLET(TER)
Billetsalg.dk facilitere udelukkende overførslen af billetterne fra sælgers profil, til købers profil.
Prisen på billetterne aftales internt imellem sælger og køber.
Vær opmærksom på at der er et lovforbud mod videresalg af billetter, i kommercielt øjemed.
Det er, jf. "Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer”, ikke tilladt at sælge og videresælge billetter til overpris i Danmark. Det betyder bl.a., at det er forbudt at videresælge billetter med fortjeneste.

Udgiften til overførslen (overførselsgebyret), må gerne betales af køber direkte til sælger, hvis dette aftales parterne i mellem.
Det samlede beløb køber betaler til sælger, må dog ikke overstige det samlede faktuelle beløb, som er blevet betalt af sælger for hhv. billetterne og overførslen(overførselsgebyret).

Betalingen foregår direkte imellem sælger og køber.
Det er sælgers ansvar ikke at gennemfører overførslen af billetterne, før pengene er modtaget fra køber.
Billetsalg.dk kan ikke være behjælpelige med at indkræve pengene fra køber, hvis sælger har gennemført overførslen af billetterne, uden at have sikret sig at pengene er modtaget fra køber.

Vi gør opmærksom på at det er den oprindelige billetejers ansvar, at overførslen bliver gennemført!

Særlige begrænsninger
Bemærk venligst, at der i enkelte tilfælde kan være andre, eller yderligere begrænsninger i forhold til overførsler af billetter, på enkelte arrangementer. Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg, konkurrencer, videresalg eller lignende, medmindre arrangøren har givet tilladelse hertil.

§ 7. COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og annoncer. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles sådanne oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der er præciseret i oversigten nederst på denne side.
Cookie- og privatlivspolitik
Introduktion Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og annoncer. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles sådanne oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.
Cookies Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der er præciseret i oversigten nederst på denne side.

Personoplysninger Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: mail@danskemedier. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.