Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for:
Billetsalg.dk ApS
Snedkervej 12
2630 Taastrup

Tlf: 71 99 31 22
Email: info@billetsalg.dk
CVR: 25058917

Herefter benævnt Billetsalg.dk ApS
§ 1. GENERELT
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Billetsalg.dk ApS formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.
§ 2. BETALING
Der kan betales med Dankort, Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, VisaElectron, JCB samt American Express.

Betaling skal finde sted ved onlinebetaling.
Din betaling hæves fra dit betalingskort når billetten er afsendt.


§ 2.1 Billetgebyr og adm. omkostning
Billetgebyret, styres af eventudbyderen og dækker følgende:
- Support og kundeservice i forbindelse med salget af billetter.
- Udgifter i forbindelse med afvikling af arrangementet.

Adm. omkostninger dækker følgende:
- Udvikling og vedligeholdelse af Billetsalg.dk.
- Driftsomkostninger i forbindelse med hjemmesiden.
- Support og kundeservice der omhandler andet end salget af billetter.
- Overvågning af mulig svindel

Refundering af billetter
Billetsalg.dk ApS formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.
Den ansvarlige arrangør anses derfor som sælger i henhold til gældende lovgivning. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg, konkurrencer, videresalg eller lignende med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil.
Videresalg af billetter til mere end pålydende pris + gebyr er ulovligt i Danmark, med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil.
Tillæg, billetgebyr, adm. omkostning samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke af Billetsalg.dk ApS.

En refundering af billetter, som er aftalt med arrangørerne, vil have en omkostning på 25 kr. pr. billet, der refunderes. I tilfælde af aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Arrangøren forbeholder sig ret til at erstatte billetten med tilsvarende arrangement. Billetsalg.dk ApS har intet ansvar over for eventuelle aflysninger. Billetkøberen skal i forbindelse med arrangementet, herunder arrangørens aflysning, andre mangler ved et arrangement samt arrangørens rekonstruktion eller konkurs kun henvende sig herom direkte til arrangøren.

§ 3. LEVERING OG FORSINKELSE
Levering sker via direkte download samt elektronisk post i form af en PDF-fil (PrintSelv) straks efter betaling. Pengene hæves på dit betalingskort når billetten afsendes.

I tilfælde af bortkomst kan erstatningsbilletter fremsendes, hvorved de oprindelige billetter automatisk annuleres.
§ 4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Du accepterer som kunde at Billetsalg.dk ApS opbevarer de af dig afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb.

Billetsalg.dk ApS overdrager informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til den arrangør der afholder det pågældende arrangement du som kunde har købt billet til.

Dette sker med henblik på at arrangøren kan yde den optimale kundeservice, f.eks. i tilfælde af aflysninger.

Billetsalg.dk ApS videregiver ikke oplysningerne til andre end arrangøren af det pågældende arrangement.
§ 5. ANSVARSBEGRÆNSNING
Kontroller venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.
Billetsalg ApS er alene formidler af billetsalg og påtager sig intet ansvar over for billetkøberne for arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer eller for eventuelle reklamationer fra billetkøber over kvaliteten af arrangementet eller andre forhold vedrørende arrangementet, herunder aflysning.

Såfremt arrangøren ikke gennemfører arrangementet, er arrangøren, arrangørens konkursbo eller den eller de som arrangøren måtte have transporteret rettighederne til, de 100% ansvarlige for det/de aflyste/ikke gennemførte arrangementer og Billetsalg ApS refunderer ikke hverken købesummen eller billet- og administrations omkostning til billetkøberen.
Billetkøberen kan ikke rejse krav overfor Billetsalg ApS om betaling af noget beløb i anledning af ikke gennemførte arrangementer.
Billetsalg.dk
Snedkervej 12
2630 Taastrup
CVR-nr: 10 14 77 51
Kontakt os - Klik her