Arrow down Search Shopping cart Link arrow right facebook linkedin facebook messenger mail minus plus Information Location Calendar Home Ticket
  • Beskrivelse
  • Praktisk info
  • Lokation

Danmarks 20 ordblindeefterskoler er gået sammen om at lave et treårigt projekt for at udvikle et matematikmateriale til ordblinde unge i talvanskeligheder. (OUT-projekt). Matematiklærere fra ti af ordblindeefterskolerne har været involveret i at udarbejde materialet.

Pernille Pind, der har stor erfaring og kompetence inden for det matematiske område blev optaget af at ordblindeefterskolerne med deres banebrydende succes med at undervise ordblinde nu samlet ville kaste sig over opgaven med at fokusere på også at undervise talblinde elever. Hun var derfor positivt indstillet på at gå ind i opgaven, da hun blev spurgt om som fagperson at blive tilknyttet projektet som vejleder og inspirator.

Der er kommet et helt konkret matematiksite ud af projektet, der kan bruges som idebank og inspiration for alle matematiklærere, der arbejder med elever i tal- og matematikvanskeligheder. Der er blevet arbejdet ud fra at hvert emne skal behandles ud fra både en praktisk, digital og analog tilgang.

Det treårige projekt munder ud i en konference torsdag d. 2. december 2021 på Lystruphave Efterskole, hvor Pernille Pind kommer med et oplæg om dette spændende og meget vigtige emne.  

Det færdige materiale med ti overordnede matematiske emner vil blive præsenteret af de matematiklærere, der har udviklet materialet og sitet med det færdige materiale vil blive tilgængeligt for alle konferencedeltagere umiddelbart efter konferencen.

Tid: 2. december 2021 kl. 9.30 – 16.00  
Sted: Lystruphave Efterskole, Lystruphavevej 10, 8654 Bryrup
Pris: kr. 650,-
Deltagergebyret inkluderer morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.
Deadline for tilmelding 15. november.

Konferencen er arrangeret af netværket af ordblindeefterskoler i samarbejde med Pernille Pind og Lystruphave Efterskole.
Find hele programmet på https://www.ordbl.dk/ordblindeefterskolernes-konference-om-undervisning-af-talblinde 
Programfolder udleveres ved ankomst til konferencen.

Lystruphave Efterskole
Lystruphavevej 10, 8654 Bryrup, 8654 Bryrup