Arrow down Search Shopping cart Link arrow right facebook linkedin facebook messenger mail minus plus Information Location Calendar Home Ticket
  • Beskrivelse
  • Praktisk info
  • Lokation

HEDE RYTMER 2019
Friluftscenen, Indelukket, Kun adgang via Gudenåvej, 8600 Silkeborg.
Torsdag den 30. maj, fredag d. 31. maj og lørdag d. 1. juni 2019.

For yderligere info henvises til hederytmer.dk og facebook.com/hederytmer


Gebyrerne består af billetgebyret (30kr) og et sikkerhedsgebyr (20kr).
Sikkerhedsgebyr: Der er et generelt trusselsbillede i Danmark og der stilles generelt højere krav til publikums sikkerhed ved offentlige arrangementer. Sikkerheden omfatter alt fra terrorberedskab til en kortlægning af den generelle risikoanalyse og sikkerhedsvurdering. Hede Rytmer har i samarbejde med leverandøren af sikkerhed til vores events samt ekstern rådgivning, besluttet at allokere et gebyr pr. solgt billet, så det er transparent for kunden hvad det ekstra gebyr går til. Sikkerhedsmanualer udarbejdes i nært samarbejde med myndigheder som Politi, Brand & Redning og PET og der oprettes KST til en fælles operativ ledelsesplatform for indsatsledelsen på festivalpladsen.

Alle spørgsmål vedr. billetsalg bedes rettes til Billetsalg.dk

Telefonsupport: mandag – torsdag, kl. 10.00-14.00 (lukket helligdage)
Telefon: +45 71 99 31 22

Adgangsbestemmelser til Hede Rytmer:
18+år = Voksen
7-17 år = Ungebillet
0-6 år = Gratis

Det er alderen på koncertdatoen, som er gældende.
Er du fyldt 18 år den 30. maj 2019 skal der købes voksenbillet.
Er du under 16 år gives der kun adgang ifølge med voksen/værge.
Der forlanges gyldigt billede-ID ved indgangen (pas, kørekort eller studiekort med vellignende billede sammen med dit sundhedskort).

Alle former for snyd med ID eller omgåelse af handelsbetingelser medfører bortvisning uden mulighed for refusion af billetomkostninger.
Ved køb af Handicap-billetter skal der medbringes en printet billet (altså ikke på skærm)
Købte billetter kan ikke ombyttes eller refunderes.

Hede Rytmer
Indelukket, Adgang via gudenåvej, 8600 Silkeborg