Vigtig information om COVID-19 (Coronavirus) - Se hvordan du skal forholde dig her ->

Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for:
Billetsalg.dk ApS

Tlf: 71 99 31 22
Email: info@billetsalg.dk
CVR: 10147751

Herefter benævnt Billetsalg.dk ApS
§ 1. GENERELT
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Billetsalg.dk ApS formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.
§ 2. BETALING
Der kan betales med Dankort, Visa/Dankort og MobilePay, hvis der er tilknyttet et dankort, eller Visa/Dankort til MobilePay kontoen.
Ved enkelte events kan der også betales med Visa, MasterCard, Maestro, VisaElectron, JCB samt American Express.
Dette vil stå nærmere beskrevet på betalings siden.


Betaling skal finde sted ved onlinebetaling.
Din betaling hæves fra dit betalingskort når billetten er afsendt.


§ 2.1 Billetgebyr, Adm. omkostning, MobilePay og Tillægsydelser
Billetgebyret, styres af eventudbyderen og dækker følgende:
- Support og kundeservice i forbindelse med salget af billetter.
- Udgifter i forbindelse med afvikling af arrangementet.

Adm. omkostninger dækker følgende:
- Udvikling og vedligeholdelse af Billetsalg.dk.
- Driftsomkostninger i forbindelse med hjemmesiden.
- Support og kundeservice der omhandler andet end salget af billetter.
- Overvågning af mulig svindel

MobilePay omkostningen
- dækker omkostning til brug af MobilePay

Tillægsydelser
- dækker omkostning til SMS, forsikring samt håndtering

Refundering af billetter
Billetsalg.dk ApS formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør. Når du opretter din konto hos Billetsalg.dk, og når du køber billetter via billetsalg.dk, accepter du at Billetsalg.dk kun er mellemmand som giver dine penge videre til arrangøren uden unødigt ophold, derfor anses den ansvarlige arrangør som sælger i henhold til gældende lovgivning.

I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg, konkurrencer, videresalg eller lignende med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil. Videresalg af billetter til mere end pålydende pris + gebyr er ulovligt i Danmark, med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil.
Tillæg, billetgebyr, adm. omkostning samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke af Billetsalg.dk ApS.

En refundering af billetter, som er aftalt med arrangørerne, vil have en omkostning på 25 kr. pr. billet, der refunderes. I tilfælde af aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Arrangøren forbeholder sig ret til at erstatte billetten med tilsvarende arrangement. Billetsalg.dk ApS har intet ansvar over for eventuelle aflysninger, konkurs eller lignende. Billetkøberen skal i forbindelse med arrangementet, herunder arrangørens aflysning, mangler ved et arrangement samt arrangørens rekonstruktion eller konkurs, kun henvende sig herom direkte til arrangøren.

§ 3. LEVERING OG FORSINKELSE
Levering sker via direkte download samt elektronisk post i form af en PDF-fil (PrintSelv) straks efter betaling. Pengene hæves på dit betalingskort når billetten afsendes.

I tilfælde af bortkomst kan erstatningsbilletter fremsendes, hvorved de oprindelige billetter automatisk annuleres.
§ 4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Du accepterer som kunde at Billetsalg.dk ApS opbevarer de af dig afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb.

Billetsalg.dk ApS overdrager informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til den arrangør der afholder det pågældende arrangement du som kunde har købt billet til.

Dette sker med henblik på at arrangøren kan yde den optimale kundeservice, f.eks. i tilfælde af aflysninger.

Billetsalg.dk ApS videregiver ikke oplysningerne til andre end arrangøren af det pågældende arrangement.

§ 4.1 DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN OG DATABESKYTTELSESLOVEN
I forbindelse med din oprettelse af en konto hos Billetsalg.dk, angiver du kun almindelige persondata så som:
navn
adresse, postnr. – by - land
e-mail
telefonnummer
fødselsår
køn

Ved køb af billetter til enkelte events bede vi dig om oplysninger yderligere oplysninger så som:
kørekort nummer
nummerplade
T-shirt størrelser
klassetrin

Vi opbevarer kun de personoplysninger, som du selv har indtastet i vores system.

Det er kun Billetsalg.dk ApS og Eventudbyderen, der har adgang til dine data.

Vi beder kun om de oplysninger som er nødvendige for, at vi kan oprette dig som bruger på billetsalg.dk og lave den ønskede billet.

Vi opbevarer dine indtastede data, hos egne servere hos ekstern certificeret hostnings udbyder som vi har indgået databehandleraftale med. Du kan via din konto hos billetsalg.dk, når som helst, se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne på dig og du vil kunne se de billetter du har købt. Ønsker du din konto slettet hos billetsalg.dk, vil vi sørge for at dine oplysninger hos os bliver slettet hos billetsalg.dk. Vi sletter din konto med det samme du beder om dette men de af dig indtastede oplysninger og købte billetter opbevarer vi i op til 5 år efter din sidste købte billet, dette gøres for at tilfredsstille myndigheder og eventudbydere så vi kan fremvise dokumentation for afregninger eller købsstatistik på forlangende fra myndigheder eller eventudbydere, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

Eventudbyderen som du køber billet til, vil ligeledes have rettighed til dine data, disse eventudbydere har dog alle accepteret en databehandleraftale / Dataansvarligaftale, hvor de har accepteret at de kun må benytte dine data i forbindelse med deres events.

Databehandlingen i forbindelse med betalingen af dine billetter, foregår ligeledes af certificeret 3. part hvor du separat godkender dine data hos dem i forbindelse med din betaling.

Hvis du ønsker at klage, vil vi meget gerne høre fra dig først, skriv gerne til os via vores kontakt formular, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.


§ 4.2 Nyhedsbreve
I forbindelse med dit køb af billetter angiver du om du ønsker nyhedsbreve fra billetsalg.dk og/eller billetsalg.dks eventudbyder. Hvis du har afkrydset ”ja tak” til nyhedsbrev, har du accepteret at du løbende vil modtage mails fra Billetsalg.dk som vil indeholde besked om andre events og gode tilbud. Du kan til enhver tid framelde eller tilmelde dig nyhedsbrev under din brugerprofil på Billetsalg.dk

§ 5. ANSVARSBEGRÆNSNING
Kontroller venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.
Billetsalg ApS er alene formidler af billetsalg og påtager sig intet ansvar over for billetkøberne for arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer eller for eventuelle reklamationer fra billetkøber over kvaliteten af arrangementet eller andre forhold vedrørende arrangementet, herunder aflysning.

Såfremt arrangøren ikke gennemfører arrangementet, er arrangøren, arrangørens konkursbo eller den eller de som arrangøren måtte have transporteret rettighederne til, de 100% ansvarlige for det/de aflyste/ikke gennemførte arrangementer og Billetsalg ApS refunderer ikke hverken købesummen eller billet- og administrations omkostning til billetkøberen.
Billetkøberen kan ikke rejse krav overfor Billetsalg ApS om betaling af noget beløb i anledning af ikke gennemførte arrangementer.
Billetsalg.dk
CVR-nr: 10147751
Kontakt os - Klik her