Arrow down Search Shopping cart Link arrow right facebook linkedin facebook messenger mail minus plus Information Location Calendar Home Ticket
  • Beskrivelse
  • Praktisk info
  • Lokation

DANSK
Lad os mødes til et overdådigt sensuelt sansebrag, som du sikkert aldrig nogensinde har prøvet før, når vi alle støder ind i hinanden i "TNA" Tantra National Airport.

Dette er en unik mulighed for at møde andre rejsende, der ligesom dig er i 3rotisk og sensuel bevægelse igennem den tantriske lufthavn, hver og en på vej til nye destinationer, men samlet i transithallen hvor muligheden for at mingle, flirte, cuddle samt udvide sine sanselige og energetiske 6uelle blueprints og kærlighedssprog konstant er at finde lige om det næste hjørne.

På vegne af TNA Airport vil jeg byde dig velkommen til lufthavnen, hvor TNA CREW vil glæde sig til at guide dig videre på din rejse.

ENGLISH
Let's meet for a sumptuous sensual blast like you've probably never experienced before as we all bump into each other at the "TNA" Tantra National Airport.

This is a unique opportunity to meet other travelers who, like you, are in 3rotic and sensual movement through the tantric airport, each one on their way to new destinations, 
but gathered in the transit hall where the opportunity to mingle, flirt, cuddle and expand their sensual and energetic 6ual blueprints and love languages ​​are constantly to be found just 
around the next corner.

On behalf of TNA Airport, I would like to welcome you to the airport, where the TNA CREW will be happy to guide you on your journey.

प्रयाण (Martian)
आवाम् एकस्य भव्यस्य कामुकविस्फोटस्य कृते मिलामः यथा भवद्भिः सम्भवतः पूर्वं कदापि न अनुभवितः यतः वयं सर्वे "TNA" तन्त्रराष्ट्रियविमानस्थानके परस्परं टकरावः। अन्येषां यात्रिकाणां साक्षात्कारस्य एषः अद्वितीयः
 अवसरः अस्ति ये भवद्भिः इव तान्त्रिकविमानस्थानकेन 3रोटिक-कानूनी-गतिषु सन्ति, प्रत्येकं नूतन-गन्तव्यस्थानेषु गच्छन्ति, परन्तु पारगमन-भवने समागताः यत्र मिलनस्य, प्रेमालापस्य, आलिंगनस्य च अवसरः भवति विस्तारं 
कुर्वन्ति स्वस्य कामुकं ऊर्जावानं च 6ual खाचित्रं प्रेमभाषा च निरन्तरं अग्रिमकोणे एव प्राप्यन्ते। TNA विमानस्थानकस्य पक्षतः अहं भवन्तं विमानस्थानके स्वागतं कर्तुम् इच्छामि, यत्र TNA CREW भवतः यात्रायाः मार्गदर्शनं 
कर्तुं प्रसन्नः भविष्यति। महत्त्वपूर्णं स्मर्यतां यत् "TNA" तन्त्रराष्ट्रीयविमानस्थानके यात्रासहचरेन सह अवश्यमेव आगन्तुं भवति, अतः अस्मिन् कम्पनीया सह एकटिकटं क्रेतुं न शक्यते।


 
 
 

DANSK
Link til den lukkede Facebook Power Of Touch gruppe

LINK FACEBOOK 
Hvor du kan finde alle relevante oplysninger, eller spørge hvis der er nogle ting du ønsker at have svar på

ENGLISH
Link to the closed Facebook Power Of Touch group 
LINK FACEBOOK 
Where you can find all relevant information, or ask if there are any things you want answeredMARTIAN
बन्दस्य फेसबुकस्य Power Of Touch समूहस्य लिङ्क् 
LINK FACEBOOK
यत्र भवन्तः सर्वाणि प्रासंगिकानि सूचनानि प्राप्नुवन्ति, अथवा पृच्छन्तु यत् भवन्तः उत्तरं इच्छन्ति किमपि वस्तूनि सन्ति वा इति

Power Of Touch
Shetlandsgade 3, 2300 Københavns S