Arrow down Search Shopping cart Link arrow right facebook linkedin facebook messenger mail minus plus Information Location Calendar Home Ticket
  • Beskrivelse
  • Praktisk info
  • Lokation

Jubilæumsfestival  -  Silkeborg 175 år og Danmarks Største Vejfest 5 års jubilæum

Silkeborg har 175 års jubilæum i 2021, og det ønsker vi at markere med en række arrangementer i løbet af året.
Derfor er Silkeborg Musik & Kultur Events i samarbejde med en række foreninger og lokale erhvervsfolk, i gang med planlægningen af en række events, som vil sætte fokus på nogle af de ting som optager byens borgere. Både med et historisk perspektiv, nutiden, og med ønske om at involvere borgerne i hvordan de gerne ser udviklingen fremadrettet. Disse aktiviteter vil blive offentliggjort løbende her på siden.

Da 175 års jubilæet falder sammen med 5 års jubilæet for Danmarks Største Vejfest (indvielse af Silkeborgmotorvejen), var det nærliggende at slå to fluer med ét smæk. Sidst vi festede på Cirkuspladsen i strålende solskin den 10 september 2016, var det til byens største koncert nogensinde, med knap 20.000 festglade mennesker. Denne gang tilrettelægges festen i lidt mindre skala, med et foreløbigt maksimum på 8.000 billetter. Men Cirkuspladsen giver mulighed for at udvide, hvis forholdene tillader det i August måned. Det ser heldigvis ud til at vi snart får bugt med Coronaen. Man er man i gang med vaccinere, og hvis der er politisk velvilje bør alle som ønsker det kunne vaccineres i løbet af foråret. Selv uden at alle vaccineres bør samfundet kunne genåbne sidst i foråret. De som ikke er vaccinerede skal tage en test ved indgangen. Vi vil derudover imødekomme alle evt. restriktioner, der må komme i forbindelse med at gennemføre koncerter i 2021, ligesom alle andre store Danske festivaler forbereder sig på. Vi vælger den positive tilgang, og kan næsten ikke vente med at få lov at feste for jer og med jer igen!


Handels- og leveringsbetingelser:
Bemærk, at du ikke har fortrydelsesret, når du køber billetter.
Ændringer i programmet medfører ikke hel eller delvis refusion af købesummen.

Det er som kunde dit eget ansvar at holde dine kontaktinfo opdaterede i din profil ved billetformidler billetsalg.dk.
Som arrangør er vores eneste mulighed for kontakt via e-mail, hvis der er væsentlige information som skal formidles. Såfremt vi forgæves forsøger at kontakte kunden på de oplyste kontaktinfo, fraskriver vi os ansvaret for evt. manglende rettidig information og dette ansvar vil så påhvile kunden. De fulde handelebetingelser fremgår nederst på siden.

Overdragelse og videresalg af billetter
Billetter og merchandise må ikke benyttes til konkurrencer, præmier eller lignende uden en specifik aftale og forudgående skriftlig tilladelse fra Arrangør.

Du er velkommen til at overdrage dine billetter til andre, men i henhold til lov om videresalg af adgangsgivende billetter til kultur- og idrætsbegivenheder, er det ikke tilladt, at overdrage adgangsgivende billetter på sådanne vilkår, at der søges opnået fortjeneste. Med andre ord en billet må kun videresælges for den værdi der står på billetten. Såfremt billetter er videreformidlet i strid med lovgivningen, kan sådanne billetter annulleres uden refusion af billetprisen.
Alle billetter kan kun scannes én gang, først til mølle, derefter er billetten brugt. Vær meget opmærksom hvis du køber billet fra andre end det officielle billetsalg, vi råder alle til kun at købe deres billetter direkte via det officielle billetsalg på www.silkeborg175aar.dk .
Opstår der tvivl om hvem der kan benytte en adgangsgivende billet, vi det være afgørende hvem der har købt billetten oprindeligt.

Købte billetter kan ikke ombyttes eller refunderes
Arrangør tager forbehold for ”tryk”- og skrivefejl. Arrangør fraskriver sig ethvert ansvar som følge af udefrakommende omstændigheder (force majeure).
Sådanne omstændigheder kan bl.a., men ikke kun, være krig, naturkatastrofer, ekstreme vejrforhold, myndighedrestriktioner, ), ændret lovgivning, terrortrusler, brand samt anden uforudset skade på varelager mv. samt ikke kendte virusudbrud (Corona undtaget, her tilbydes alle billetkøbere penge retur eller billet til en ny dato, kontakt foregår kun pr. mail via jeres kundeprofil).
Ud over de generelle handels- og leveringsbetingelser, fraskriver Arrangør sig ethvert direkte eller indirekte økonomisk ansvar som følge af ændring af program samt ændringer af et arrangements omfang, størrelse samt faciliteter.
Dansk ret finder anvendelse på enhver tvist vedrørende køb, og byretten i Silkeborg anses som værneting.

§ 1. GENERELT
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

§ 2. BETALING
Der kan betales med Dankort, Visa/Dankort og Mobile Pay hvor disse kort er de underliggende kort.
Betaling skal finde sted ved onlinebetaling.
Betaling hæves fra dit betalingskort når billetten afsendes

§ 2.1 Billetgebyr, sikkerhedsgebyr og adm. omkostning
Billetgebyret dækker følgende:
- Support og kundeservice i forbindelse med salget af billetter.
- Udgifter i forbindelse med afvikling af arrangementet.
Sikkerhedsgebyr dækker følgende:
- Der stilles kontinuerligt højere krav til publikums sikkerhed ved offentlige arrangementer. Sikkerheden omfatter alt fra terrorberedskab til en kortlægning af den generelle risikoanalyse og sikkerhedsvurdering. Vi har besluttet at allokere et gebyr pr. solgt billet, så det er transparent for kunden hvad det ekstra gebyr går til. Sikkerhedsmanualer udarbejdes i nært samarbejde med leverandøren af sikkerhed til vores events, vagterne, ekstern rådgivning og myndigheder som Præhospital, Politi, Brand & Redning.
Adm. omkostninger dækker følgende:
- Overvågning af mulig svindel ifm. Transaktioner på Billetsalg.dk
- Udvikling, vedligeholdelse og driftsomkostninger af Billetsalg.dk
- Support og kundeservice der omhandler andet end salget af billetter
- Beløbet pålægges ikke pr solgt billet med kun pr transaktion.

§3. Formidling & refundering af billetter
Når du opretter din konto hos Billetsalg.dk, accepter du at Billetsalg.dk kun leverer den tekniske løsning ifm. salget af billetter samt formidling af billetterne mellem arrangør og billetkøber.

I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Kontroller derfor venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.

Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg, konkurrencer, videresalg eller lignende med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil.
Videresalg af billetter til mere end pålydende pris + gebyr er ulovligt i Danmark, med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil.

Billetter kan ikke ombyttes eller refunderes.
Kun i helt særlige tilfælde kan det individuelt vurderes om der kan dispenseres, her vil gebyrer, adm. omkostning samt eventuelle forsendelsesomkostninger ikke refunderes.
En ombytning/refundering af billetter eller erstatningsbillet (§3) kræver en manuel proces, og vil have en omkostning på 50 kr. pr. billet og skal til enhver tid først godkendes af arrangøren.
Billetsalg.dk ApS er kun billetformidler og har intet ansvar over for eventuelle aflysninger, konkurs eller lignende.

Ordensreglement:
Ingen udskænkning af alkohol til unge under 18 år og det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe alkohol til unge under 18 år.
Unge under 16 år har kun adgang ifølge med voksen.
Der forlanges billede-ID ved indgangen (pas eller kørekort eller kopi af nævnte).
Forsøg på snyd med falsk ID medfører bortvisning og der ydes ikke refusion af billet
Forsøg på snyd, herunder kopiering eller ændring af billetter og barkort, vil medføre bortvisning og politianmeldelse (dokumentfalsk og bedrageri jvf. straffelovens §171 og §279).
Ingen former for våben, herunder knive, spidse/skarpe genstande eller lignende er tilladt.
Vi forbeholder os ret til at visitere publikum ved indgangen og til at afvise personer, som medbringer ikke ønskede artikler. Det gælder også for personer, som optræder truende eller aggressivt, eller som er tydeligt berusede. Der ydes ikke refusion af billet.
Mad og drikkevarer må ikke medbringes.
Har du allergier og/eller sygdomme der medfører særlige kosthensyn som ikke kan opfyldes af madleverandører på pladsen, kan særaftaler indgås. Kontakt os i god tid og senest 14 dage før på kontakt@hederytmer.dk for at få en sær-tilladelse.
Professionelt kameraudstyr må ikke medbringes.
Brug, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er strengt forbudt, vil blive anmeldt til politiet, og vil betyde øjeblikkelig bortvisning fra pladsen og der ydes ikke refusion af billet
Crowdsurfing, moshing, stagediving er strengt forbudt.
Alle gæster skal følge de af personalet anviste retningslinjer. Personer der ikke efterkommer dette bortvises fra pladsen og der ydes ikke refusion af billet.
Enhver brug af åben ild, såsom at antænde bål, anvende enhver form for stearinlys, fyrværkeri og lign. er STRENGT FORBUDT.
Barne- og klapvogne, polstrede stole, campingstole, sammenklappelige stole, sofaer, Parasoller, pavilloner, telte, presenninger, køleskabe/frysere, generatorer og lign. må ikke medbringes.
Cykler, knallerter, biler og motorcykler har ingen adgang og man må ikke medbringe dyr.
Brug af paraplyer i publikumsområdet foran scenen under koncerterne er forbudt.
Det er ikke tilladt at bære rygmærke eller anden ”ens beklædning”.
Personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet er ikke velkomne på pladsen og vil blive afvist ved indgangene.
Der opstilles oversigtskort flere steder på Festivalpladsen.
Vores konferencier vil løbende informere publikum om pladsens indretning, herunder hvor der forefindes nødudgange, brandslukningsmateriel og samaritter-vagt.
Publikum kan få svar på eventuelle spørgsmål på pladsen ved Information/Cashpoint (se oversigtskort).


Adgangsbestemmelser:

18+år    Voksen
7-17 år   Ungebillet
0-6 år    Gratis*

* Vi anbefaler dog ikke at tage helt små børn med.
Det er jvf. ordensreglementet ikke muligt at medbringe klapvogne og barnevogne, og der er ikke mulighed for at parkere disse ved indgangen.


Det er alderen på koncertdatoen, som er gældende.
Er du fyldt 18 år i billettens gyldighedsperiode skal der købes voksenbillet.
Er du under 16 år gives der kun adgang ifølge med voksen/værge.
Der forlanges gyldigt billede-ID (eller kopi af) ved indgangen; pas, kørekort (eller studiekort med vellignende billede sammen med dit sundhedskort).
Man kan ikke få voksen armbånd medmindre man kan dokumentere at man er fyldt 18, da armbånd gælder som bevis i barerne hvis der købes alkohol.
Alle former for snyd med ID eller omgåelse af handelsbetingelser medfører bortvisning uden mulighed for refusion af billetomkostninger.
Købte billetter kan ikke ombyttes eller refunderes.

Billetter kan købes online frem til midnat dagen før koncerten. Herefter henvises til billetsalg ved indgangen. Der tages forbehold for udsolgte billettyper.

Det er kundens ansvar at holde kontaktdetaljer opdaterede ved billetsalg.dk, som er vores eneste mulighed for at kontakte jer ved evt. ændring i arrangementet.
Hvis du bliver snydt fordi du ikke handler via de officielle kanaler og billetten er scannet når du ankommer, kan vi desværre ikke hjælpe dig, hverken med indgang eller penge retur.
Du må ikke uden Hede Rytmers skriftlige accept benytte billetter i konkurrencer med det formål at fremme kommercielle interesser, ej heller videreformidler billetter med fortjeneste.

Handicap billetter (inkl. én gratis ledsager) – LÆSES GRUNDIGT – medbring altid en printet billet
Handicap billetter købes i forsalg senest 2 uger før festivalen og giver adgang for dig og én hjælper. HC billetter gælder både ung/voksen da den giver adgang for 2 personer. Du kan altid købe billet til én extra ledsager ved indgangen til fuld pris også selv om der er udsolgt. Ved udsolgt forlanges forevisning af ledsagerkort ved køb af ekstra ledsagerbillet ved indgangen. Det anbefales derfor at købe normal billet til ekstra ledsager(e) i forsalg, det er billigere og nemmere. Der er handicap toilet på pladsen.

Prisgaranti
Vi har valgt at tilgodese de kunder, der køber billetter tidligt. Derfor garanterer vi at billetterne aldrig bliver billigere end det aktuelle købstidspunkt. Så vil du købe billigt må du handle tidligt.
Af samme årsag ydes der ikke grupperabatter på koncertbilletterne, også her gælder køb tidligt = køb billigt, og billetterne er altid billigst online.

V.I.P.- og Gruppe-køb
Vi vil gerne understøtte sociale aktiviteter for virksomheder og grupper på minimum 20 personer bla. med tilbud på VIP- og spise-arrangementer.
VIP arrangementer kan kun købes ved direkte henvendelse til Arrangør.
Skriv venligst til kontakt@hederytmer.dk for tilbud vedr. arrangementer.

Læs venligst de fulde handelsbetingelser samt ordensreglement nederst på siden.

Cirkuspladsen
Cirkuspladsen, Kastaniehøjvej, 8600 Silkeborg