Arrow down Search Shopping cart Link arrow right facebook linkedin facebook messenger mail minus plus Information Location Calendar Home Ticket
  • Beskrivelse
  • Praktisk info
  • Lokation

DSRA NATIONALS 2024 – Hosted by South Island Rodders.

South Island Rodders afholder DSRA Nats 2024 i et af Lollands smukkeste områder på Maribo Sø Camping, hvor klubben har rådighed over et stort område på campingpladsen.
Området er Pre-booket til alle telt- og campingvognpladser med strøm samt adgang til toilet og bad.

Fællestelt er opstillet til fællesspisning og social hygge.

Husk at tjekke ind ved ankomst.   
Overnatning afregnes direkte med campingpladsen


Priser på camping.
1 person.         145 pr. nat plus strøm.
2 personer.     240 pr. nat plus strøm.
Free WiFi

Husk at informere om at det er deltagelse i Streetrod træf

OBS: Der er mulighed for at overnatte flere nætter end de 2 træfnætter.


Alternativt vil der være mulighed for at leje sig ind i en 4 eller 5 personers hytte med eget bad og toilet.

Booking ved henvendelse direkte til Telefon +45 54 78 00 71 eller skriv til camping@maribo-camping.dk, www.Maribo-Camping.dk. Husk at informere om at I skal til Streetrod træf.

Der kan bookes hotelværelse på Hotel Søpark Maribo, hotellet ligger kun 150 meter fra træf/campingpladsen. Bookes direkte: Tlf.: 54 78 10 11. Mail: soepark@millinghotels.dk, http://millinghotels.dk/hoteller/hotel-soepark/

Mulighed for bådtur på Maribo Sø.

Campingpladsen har egen strand. Der vil om lørdagen være mulighed at komme rundt og se hele den smukke sø fra turbåden Anemonen. En tur af ca. 1 times varighed.

Der er plads til 60 personer ombord og egne drikkevarer må medbringes. Vær opmærksom på at Anemonen ikke er handicapvenlig.

 

DSRA NATIONALS 2024 – Hosted by South Island Rodders.

South Island Rodders are hosting DSRA Nats 2024 in one of Lolland's most beautiful areas at Maribo Sø Camping, where there is access to a dedicated large area on the campsite.


The area is pre-booked and for all tent and caravan users there’s electricity and access to toilet and shower.

A large tent are set up for communal dining and socializing.

Remember to check in upon arrival.
Accommodation is settled directly with Maribo Sø Camping at the reception.


Prices for camping.
1 person          DKK 145.00 per night plus electricity.
2 persons        DKK 240.00 per night plus electricity.
Free Wi-Fi

Remember to inform that you are participating in our Streetrod meet.

NOTE: It is possible to stay more nights than two nights connected to the Street rod meet.

Alternatively to camping, it is possible to rent a 4 or 5 person cabin with own bath and toilet.

Booking is done by contacting Maribo Sø Camoing directly on Phone +45 54 78 00 71 or write to camping@maribo-camping.dk, www.Maribo-Camping.dk Remember to inform that you are going to the Streetrod meeting.

You can book a hotel room at Hotel Søpark Maribo, the hotel is only 150 meters from the meeting/camping site. Can be booked directly: Tel.: 54 78 10 11. Mail: soepark@millinghotels.dk, http://millinghotels.dk/hoteller/hotel-soepark/

Possibility of a boat trip on Lake Maribo.

The campsite has its own beach. On Saturday, there will be an opportunity to get around and see the entire beautiful lake from the tour boat “Anemonen”. A trip of approx. 1 hour duration.

There is room for 60 people on board. Own beverage may be brought onboard. Please note that the tour boat is not suitable for disabled people.

*** Der lukkes for salg af T-shirts d. 14/7-2024  -  Sale of T-shirts will end at 14th July 2024 ***

Program & Forplejning.  *) Inklusive i træfafgift

Fredag d. 9/8-24

Kl. 15.00          Træffet åbner.
Kl. 17.00          Baren åbner. *)
Kl. 17.00          Grillen tændes. (Kun fredag medbring egen mad til at grille, samt service og bestik).
Kl. 23.00          Baren lukker.

Lørdag d. 10/8-24

Kl. 07.30          Morgenkaffe i fællesteltet. *)
Kl. 09.00          Morgenkaffe lukker.
Kl. 10.00          Klargøring til Rod tur. Ca. 120 km.
Kl. 10.30          Rod tur med 4 poster samt frokost kl. 12.00. *)
Kl. 15.00          Retur til pladsen efter rod tur.
Kl. 17.00          Baren åbner. *)
Kl. 19.00          Fællesspisning i teltet. Grill buffet (Helstegt pattegris, flødekartofler og salat). *)
Kl. 23.00          Baren lukker.

Søndag d. 11/8-24

Kl. 07.30          Morgenkaffe i fællesteltet. *)
Kl. 12.00         Træffet lukker.

South Island Rodders takker for opbakningen 🙂 

Programme.  *) Included in the price

Friday 09-August 2024

@ 15.00          Street Rod meet officially opens
@ 17.00          The Bar opens. *)
@ 17.00          The Grill are fired up. (Only Friday, bring your own food to grill as well as plate, cutlery etc.)
@ 23.00          The Bar closes.

Saturday 10-August 2024

@ 07.30          Breakfast in the communal tent. *)
@ 09.00          Breakfast closes.
@ 10.00          Getting ready for the Rod trip. Appr. 120 km.
@ 10.30          Rod trip including 4 posts and lunch @ 12.00. *)
@ 15.00          Return to campsite after Rod trip.
@ 17.00          The Bar opens. *)
@ 19.00          Dinner in the communal tent. Grill buffet (Roast suckling pig, scalloped potatoes and salad). *)
@ 23.00          The Bar closes.

Sunday 11-August 2024

@ 07.30          Breakfast in the communal tent. *)
@ 12.00          Official end of the Street Rod meet..

South Island Rodders thanks for and appreciates you participation 🙂

Maribo Sø Camping
Bangshavevej 25 , 4930 Maribo